هزینه چاپ و خدمات

کلیه قیمت های خرید هدایای تبلیغاتی داخل سایت چاپ شاپ بدون چاپ و خدمات و صرفا قیمت خام محصول برای فروش عمده می باشد. خدمات چاپ یا حکاکی لیزر بر اساس حداقل تعداد معین شده برای کالا انجام می پذیرد. این بدان معنا می باشد که در صورت کاهش محصول، خدمات چاپ براساس حداقل تعداد فرم چاپی محاسبه خواهد شد و هزینه چاپ بصورت یک فرم کامل دریافت می گردد. بطور مثال اگر هزینه چاپ تکرنگ یکضرب روی فلش ۸۰ هزار تومان برای ۱۰۰۰ عدد می باشد، و سفارش شما ۵۰۰ عدد باشد باز هم هزینه با ضریب ۱۰۰۰ تایی محاسبه خواهد شد.

به منظور تسهیل در امر سفارش و ارسال فایل تبلیغاتی مانند اسم ، لوگو و یا طرح چاپی، هنگام انتخاب و سفارش محصول در سایت فیلدهای متن تبلیغاتی و فایل تصویر را انتخاب و بارگذاری نمایید.